АНКЕТА-ПРЕЛИМИНАРНА АНАЛИЗА

ШТА СУ ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛТАТИ АНОНИМНЕ АНКЕТЕ КОМИТЕТА ЖЕНА УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ?

Утицај смањења пензија на ваш живот?

                Потреба да се уради оваква анкета проистекла је из питања какав је „Утицај смањења пензија на ваш живот?“.Анкета је била анонимна да би се елиминисало застрашивање, као облик насиља над старим особама. Анкета је контеплативно сазнање (непосредно) а не спекулативно (посредно) сазнање. Квантитативно сређени одговори за подручје Републике Србије, укупно 1.705 упитника, говоре пре свега о великој заинтересованости  пензионера, не само за сопствено егзистенцијално питање, него и питање економског безнађа младих. Без одговора је било само 3%, што указује да су старије особе (пензионери) свесни о сопственој дискриминацији. Прикупљање мишљења ове веома специфичне групе –"Vоx populi" је урађено са буџетом од 0 динара, волонтерски на срамоту државних институција. Није било никаквих донација од стране политичких партија или невладиних организација. Сакривање истине кроз проток времена нагриза вечност сваке друштвене неправде према старима. Упитник од 15 питања је попунило 1.705 пензионера – у Београду 987 упитника (58%), север Србије - Војводина 166 упитника (10%), остатак Србије 495 упитника (29%), без  одговора 57 упитника (3%). Укупно 70 општина. Према доступним подацима код 90% пензионера, један или два члана пензионерске породице има 7 - 10 евра дневно за све трошкове. Да ли је ово апсолутно тачно, јер код нас постоји као у медицини PIA FRAUS (добронамерно прикривање истине), јер не постоји имовинска карта. Одмах се поставља питање ко манипулише, чинећи дискриминацију унутар пензионера са појмом "прогресивног смањења дела пензија" као и дискриминацију према запосленима у државним установама.

            СЗO (Светска здравствена организација) види насиље као водећи проблем здравства у читавом свету. СЗО је у Женеви, 2002. обрадила "Насиље као универзални проблем" где је VII поглавље посвећено "Насиљу над старима". Корени, природа и типологија насиља су у директној вези са Универзалном декларацијом о људским правима (УН 1948.). Сама дефиниција насиља је комплексна  јер задире у питање морала, културе, религије, идеологије итд. Корени насиља су биолошки, социјални, економски, политички и културни. Типологија – насиље може бити интерперсонално, над самим собом и колективно. Природа насиља је физичка, сексуална, психолошка и напуштени људи (усамљеност).  Колективно насиље може бити социјално, економско, политичко, ратови,  репресија и угрожена људска права.

          

Опширније...