ПРОГРАМ УСПС

                                          

П Р О Г Р А М

 

УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

I

 УВОД

УДРУЖЕЊЕ* СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ - КО СМО МИ?

           

          У време припрема за оснивање Удружења синдиката пензионера Србије ( у даљем тексту Синдикат пензионера Србије) неки су се питали:„Зашто пензионисани  радници оснивају свој синдикат, „погрешно мислећи да синдикат треба да оснивају само они који су у радном односу.

           Постоји више разлога за оснивање Синдиката пензионера Србије.

Социјална структура синдикалног чланства важна је одредница синдикалног идентитета. Број чланова синдиката је важна одредница синдикалне моћи. Процеси десиндикализације указију на урушавање и слабљење и постепено нестајање синдиката.Ти процеси су потпомогнути и имају пуну подршку власника капитала. Радници, радничка класа, организације које су на страни „света рада“ - ћуте и чекају да се чудо деси!

Досадашња оријентација у организовању синдиката искључиво на запослене раднике у тзв. реалном сектору је на издисају у мери у којој је сам реални сектор на издисају. Оријентација, на запослене раднике у тзв. јавном сектору је дугорочно такође на издисају. Приватизација јавног сектора, односно његова континуирана редукција истовремено редукује социјалну базу синдиката. Ова два процеса, нестајање реалног сектора и приватизација јавног сектора, праћена су сузбијањем слободе синдикалног организовања у приватним фирмама.

            Процес индивидуализације које је неолиберални капитализам убрзао и максимално проширио, такође спада у структурни узрок десиндикализације јер у основи демотивише раднике и одбија их од синдиката.

            На питање ко су данас радници, ми сматрамо да су то запослени на не одређено и одређено време. Али су радници и они који су изван радног односа који раде на привременим и повременим пословима, преко уговора о раду, о волонтерском раду, који раде на лизинг, који раде на црно и сивој економији сезонски радници, надничари и др. Поготову су то пољопривредници. Радници су и они који су били у радном односу па су данас незапослени а и они који никад нису били у радном односу али желе да раде дакле незапослени који траже посао. А шта је са пензионерима да ли су они престали да буду радници одласком у пензију. Не постоји занимање“пензионер“ али постоји пензионисани ливац, пензионисани полицајац, социолог итд.итд. Дакле они су пензионисани радници. Сви ови радници имају право на синдикално организовање. Синдикати морају бити организације радничке класе у целини а не само запослених.

__________________________________

* у даљем тексту Синдикат пензионера

                                                 

Опширније...