ШТА ЈЕ ДАНАС УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ?

Удружење синдиката пензионера Србије је основано 8. априла2013. године.

            Неки су се и пре нашег оснивања питали: Зашто пензионери оснивају свој синдикат, погрешно мислећи да синдикат треба да оснивају само они који су у радном односу.

            Реч синдикат потиче од старогрчке речи "синдикос" која значи "заштитник", "бранитељ", односно "адвокат". С обзиром да у Србији нико више не штити пензионере нити њихова стечена права, ни Савез пензионера као друштвена организација, нити ПУПС као политичка странка, али ни друге партије које у својим програмима говоре о пензионерима - логично је било да се формира Синдикат пензионера, који ће на себе преузети заштиту пензионера у најширем смислу.

            Јер, пензионерима се странке и партије обраћају само у предизборним кампањама, после којих никога више није брига за пензионерску популацију.

            Дакле, Синдикат пензионера Србије формиран је зато што је био неопходан, а то је урађено по угледу на многе синдикалне централе уевропским земљама које поред бројних струковних синдиката у свом саставу имају и синдикате пензионера.

            До сада је УСПС основан у Војводини, Београду и великом броју градова, округа и општина у којима се већ одвија процес индивидуалног учлањавања пензионера.

            Поред индивидуалног чланства, УСПС као кровна организација брине и о својим колективним члановима као што су Удружења синдиката пензионера Бродоградилишта Београд, Југословенског речног бродарства, пензионера "Тигра" из Пирота, инвалида пензионера из Шапца и Удружења малих акционара Луке Београд и сличним пензионерским асоцијацијама. Ови наши колективни чланови окупљају око 100.000 пензионера.

            Убрзо по оснивањупостали смо колективни члан Савеза самосталних синдиката Србије, члан Регионалног удружења синдиката пензионера, кога сачињавају сличне организације из бивших југословенских република, а чије окупљање подржава и помаже италијански Синдикат пензионера ЦГИЛ.У Бриселу смо 13. маја ове године примљени за редовног члана Европске федерације синдиката пензионера и старијих лица (ФЕРПА).

            Наш основни задатак је заштита и унапређење економских, социјалних и материјалних  права, потреба и унапређење права из области инвалидско пензијског и здравственог осигурања пензионера, социјалног старања, социјалне адаптације, интеграције пензионера и борби против свих облика старосне дискриминације.

            На више седница наше Скупштине, Председништва, Извршног одбора, на округлим столовима и међународним конференцијама, као и на протестима - разматран је положај пензионера и старијих лица, анаши ставови и захтеви о различитим питањима достављани су влади и надлежним министарствима, Уставном суду, ПИО фонду, Заштитнику грађана и другим институцијама од којих смо, понекад, добијали повратне информације.

            Незадовољни што се у Народној Скупштини Србије доносе неуставни закони или измене постојећих закона, најчешће без јавне расправе и по хитном поступку, а којима се отима од пензионера, неколико пута смо се обратили Уставном суду ради покретања поступка за оцену уставности:

            1. Закона о привременом начину исплате пензија;

            2. члана 155. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а који се односи на већинско учешће државе у управљању Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање;

            3. Закона о извршењу и обезбеђењу, којим се од пензионера, старих лица и грађана Србије отима новац, озакоњеном хајдучијом.

            За сада, Уставни суд ћути што нас све више уверава да су ови закони и измене закона - неуставни. Уплашени за своју егзистенцију, судије Уставног суда, полако али сигурно, издају сопствену струку. Тако се подривају државне институције, губи поверење грађана у државу и ствара атмосфера безакоња, хаоса и панике.

            Али, наша активност није се исцрпљивала само на апелацијама Уставном суду. На бројним конференцијама за електронске и штампане медије, бурно смо реаговали не само на умањење пензија, него и на поскупљења, било да је у питању електрична енергија, порези, висина станарине, цена грејања и слично. Као што је свима познато, успели смо да својим гласним и образложеним ставовима одложимо драстично поскупљење цена у градском превозу у Београду за 2015. које се односило на лица старија од 65 година.

            С обзиром да је материјални и социјални положај пензионера данас на веома ниском нивоу, са тенденцијом даљег погоршања, па уколико се настави оваква политика према пензионерској популацији, можемо очекивати да ће пензије бити све мање и уједначеније, до нивоа уравниловке и социјалне категорије. Због тога УСПС предузима све неопходне активности ради предлагања и доношења мера за побољшање материјалног и социјалног положаја пензионера, успостављање нарушеног система пензијско-инвалидског осигурања и доношење новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању у Србији.

            Наш волонтерски рад као и структура кадрова који су окупљени око УСПС гарантују да заједно са свим својим индивидуалним и колективнимчлановима можемо да се још боље организујемо и будемо ефикаснији у решавању многих питања која се односе на пензионере и старија лица.

            Моћ пензионера можемо да ојачамо само ако смо удружени, ако се организујемо, мобилишемо, ибудемо у стању да политичаре позовемо на одговорност како биданашњи неуспели економски модел заменилиновим, онаквим који ће свима донети напредак.

Зато и Ви постаните члан Удружења синдиката пензионера Србије!